București - România
Timișoara - România
Chișinău- Republica Moldova

Servicii

CONSULTANȚĂ PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE

CONSULTANȚĂ, ASISTENȚĂ ȘI INSTRUIRE PENTRU ORGANIZAȚIILE CARE GESTIONEAZĂ INFORMAȚII CLASIFICATE ȘI/SAU CARE SUNT IMPLICATE ÎN NEGOCIEREA/DERULAREA UNUI CONTRACT CLASIFICAT

PROGRAME DE PERFECȚIONARE

 1. PROTECȚIA INFORMAȚIILOR CLASIFICATE
 2. CYBER-SECURITY ȘI INFORMAȚII CLASIFICATE 
 3. INFOSEC – SECURITATEA COMUNICAȚIILOR
 4. CYBER-SECURITY ESSENTIALS
 5. ISO 27032 CYBERSECURITY MANAGER
 6. COUNTERINTELLIGENCE
 7. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 8. PREVENIREA ȘI COMBATEREA BIOTERORISMULUI

CONSULTANȚĂ PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL - G.D.P.R.

 1. EXTERNALIZARE D.P.O. – RESPONSABIL PROTECȚIA DATELOR
 2. ANALIZĂ, IDENTIFICARE A NECONCORDANȚELOR ȘI FORMULARE RECOMANDĂRI
 3. ASISTENȚĂ IMPLEMENTARE PROCEDURI SPECIFICE

CONSULTANȚĂ CYBERSECURITY

INTENSEC SECURITY OPERATIONS CENTER

 • AUDIT
 • ASISTENȚĂ IMPLEMENTARE PROCEDURI SPECIFICE
 • MONITORIZARE
 • CSIRT TEAM – INTENSEC CERT